Home / Etikett: SL

Tag Archives: SL

Trygga rum

roger620

Vänstern, antirasister och feminister talar gärna om trygga rum. De menar att de inte ska behöva utsättas för budskap de inte förstår, som skrämmer dem eller som inte passar deras politiska ideologi.  Hade de varit rättvisa hade ideen om tysta ...

Read More »

När väcks åtal?

620sdtuben12

12 kap. Om skadegörelsebrott 1 § Den som förstör eller skadar egendom, fast eller lös, till men för annans rätt därtill, döms för skadegörelse till böter eller fängelse i högst ett år. Lag (2003:857).   http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Brottsbalk-1962700_sfs-1962-700/?bet=1962:700#K12   Det borde inte ...

Read More »

Trygghetscentralen – SL

620sdtuben12

Det ironiska är att detta är samma människor som ringde SLs trygghetscentral för att klaga över några bokstäver. De skriker om sin tunnelbana. Så här behandlar de sin tunnelbana.

Read More »