Home / Etikett: SD

Tag Archives: SD

SD största parti?

rogerfnurra620

Metro skakar om Sverige och la under natten ut en opinionsundersökning från YouGov.  SD är nu enligt den undersökningen Sveriges största parti. Förberedd er på avgrundsvrål och snack om bruna stövlar på sociala medier.  Resultatet är rekordartat för Sverigedemokraterna som ...

Read More »

Trygga rum

roger620

Vänstern, antirasister och feminister talar gärna om trygga rum. De menar att de inte ska behöva utsättas för budskap de inte förstår, som skrämmer dem eller som inte passar deras politiska ideologi.  Hade de varit rättvisa hade ideen om tysta ...

Read More »

När väcks åtal?

620sdtuben12

12 kap. Om skadegörelsebrott 1 § Den som förstör eller skadar egendom, fast eller lös, till men för annans rätt därtill, döms för skadegörelse till böter eller fängelse i högst ett år. Lag (2003:857).   http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Brottsbalk-1962700_sfs-1962-700/?bet=1962:700#K12   Det borde inte ...

Read More »