Home / Bloggen / Pågår det en islamisering av den västerländska civilisationen?
roger620

Pågår det en islamisering av den västerländska civilisationen?

Jag vill med bestämdhet påstå att det pågår en arabisering eller en så kallad islamisering av världen. På samma sätt som vissa tyskar försökte sprida nazismen över världen, så har araberna med sin ideologi islam under snart 1500 år gjort samma sak. Detta sker mitt framför våra ögon på grund av naivitet, feghet och brist på koppling till och erkännande av Europas grundläggande
judiska och kristna värderingar och kulturer, så missar människor detta. Man verkar tro att är man bara snäll mot den hotfulle, så kommer den hotfulle vara snäll mot oss.

Neville Chamberlain återvände 1938 till England efter samtal med Hitler och kläckte de berömda orden “Peace in our time”. Nazisterna och Hitler måste skrattat rejält åt denne naive engelsman. På samma sätt skrattar i dag ledare och människor från de arabiska och muslimska länderna åt oss och vår naiva inställning till ideologin islam. Kort och gott – de lurar oss.
Uppskattningsvis finns det mellan 180 och 320 miljoner radikaliserade muslimer i vår värld i dag. De är välorganiserade och väl förberedda. Dessutom har de finansiering av detta stora kostsamma projekt. Det är hög tid att informera Sverige om vilka dessa människor är och vad de sysslar med. Bara när man vet vem man har att göra med, så kan man förstå vad som händer och varför.

1683 lyckades den polske kungen Johan Sobieski bryta belägringen av Wien och tvinga den ottomanska armén att retirera. Europa var ännu en gång räddat från islams utbredning, men för hur länge? När det ottomanska riket föll samman på 1920-talet och Kamal Atatürk genomförde sin sekulariserings-revolution i Turkiet, verkade epoken av plågsamma invasionsförsök av det stora islamiska kalifatet äntligen vara över. Sultanatet hade i århundraden flyttat fram islams gränser, allt i enlighet med den ideologi Koranen förespråkar genom sin profets texter och påbud. Nu var det i stället västvärlden som ledde utvecklingen och hade övertaget över den islamiska världen. All expansion västerut blev omöjlig och den annars så fruktade islamiska expansionen glömdes bort under de två världskrigen och egentligen ända fram till 1990-talet.

Inger ser en svag fiende som ett hot. Däri ligger förklaringen till att historien om den islamiska expansionen glömdes bort. Väst var överlägset och hade inget att frukta. Islamisk mark blev Västs kolonier och så småningom förvandlades de till stater med tillsatta kungar och diktatorer. Västvärlden var överlägset i allt och när en skäggig herre vid namn Osama Bin Laden i slutet av 90-talet steg in på scenen och förklarade jihad mot Väst, så var det knappt någon som tog notis. Inte förrän 11 september 2001 började man så sakta komma ihåg historien …

Osama Bin Laden framställs ofta i Västvärlden som det största islamiska hotet mot väst. Inte konstigt kanske, men sanningen är mycket mer komplicerad. Den sanning som måste komma fram, och som en hel värld ignorerat på tok för länge.

Låt oss gå tillbaka till Turkiet på 1920-talet.

Det var många besvikna muslimer som såg sitt kalifat förvandlas till en sekulariserad stat. Man hävdade att det var en judisk konspiration mot islam och att Atatürk själv var en judisk lakej. 1928 bildades därför det Muslimska Brödraskapet, och organisationen uppmanade till jihad (betyder “fysisk krigsföring i Allahs namn“ enligt Koranen och haditherna), för att återupprätta kalifatet. Under tiden från 1928 till 1990 fokuserade organisationen främst på att bredda sin bas i hela den islamska världen. Detta gjordes genom indoktrinering av ungdomar som sattes i islamisk utbildning. De allierade sig dessutom med oljepengar någonstans på vägen och sedan dess har Wahabi-rörelsen, med rötter i Saudiarabien, haft stor del i “jihad-projektet“.

När 1990-talet kom var de redo att påbörja en ny fas i sin ambition att återupprätta kalifatet. De arabiska staterna, med sina diktatorer, hade infiltrerats av det muslimska brödraskapet under årtionden, men även om de lyckats mörda president Anwar Sadat i ett attentat, så hade de ännu inte officiellt lyckats komma till makten någonstans. Redan 1982 skrevs därför
strategin om av ledarskapet inom organisationen. Den nya planen kallades för enkelhetens skull “Projektet” och innebar att man skiftade en stor del av sin fokus från den islamiska världen tillbaka till västvärlden. Man hade insett att möjligheterna att emigrera till väst medförde fördelar som inte längre kunde ignoreras. Den nya strategin gick ut på att placera sitt fotfolk i Europa och
infiltrera de västerländska nationalstaterna i så hög grad som möjligt. Man började “sponsra” framförallt unga muslimers resor till Europa med subventionerade lån och transport, för att snabba på planen om det nya kalifatet. Väl i Europa, skulle de nyanlända utbildas i europeiska skolor för att kunna bli effektivare infiltratörer, samtidigt som brödraskapet själva stod för den
viktigaste utbildningen, nämligen den islamiska/ideologiska.

En tolerant stat måste bestämma var gränsen går för vad man kan tolerera i toleransens namn. Att tolerera islamisk intolerans är inte ett prov på
tolerans, det är kulturellt självmord …

På 800-talet fick Bagdads kalif judarna att ta på sig gula stjärnor så att muslimerna kunde förödmjuka dem på stadens gator och torg. (Nej, det var ingen nazistisk uppfinning om någon nu trodde det.) Samma ideologi tvingar kvinnor att skyla sig för att männen inte ska frestas av dem, men männen behöver inte skyla sig för att kvinnorna inte ska frestas. Kvinnor ses nämligen som mäns
ägodelar, mindre intelligenta och fulla av fel, som ska behaga männen och uppfylla deras behov oavsett var de själva önskar. Minderåriga flickor kan giftas bort i mycket tidig ålder. I Saudiarabien finns det imamer som hävdar att det inte finns någon åldersgräns alls, och det finns gott om exempel på att spädbarn gifts bort med 50-80-åriga män. I modern tid blir miljontals flickor runtom i den islamiska världen bortgifta i 8-12-års åldern, utan möjlighet att skilja sig förrän de blir myndiga vid 18 års ålder. Ska vi acceptera alla dessa islamiska koncept i vårt samhälle? Var går gränsen
för toleransen? Hur svårt det än är att tro det nu, så kan det som beskrivs här om 25-35 år tillhöra vardagen för människor som i dag bor i Sverige. Om vi inte stoppar utvecklingen.

Stå upp för människan

Vi svenskar måste läsa på om islam, dess juridiska och politiska system för att verkligen kunna förstå vad som pågår i världen och vad efterspelet till den arabiska våren egentligen innebär. Kunskap är det enda som kan få islam och praktiserande muslimer att träda in i reformation och upplysning, vilket jag tror är nödvändigt för att få rättvisa i islamiska länder. Kunskap är det som
kan försvara och rädda oss ifrån islams politiska dogma. Vi kan inte ständigt vika oss för de krav som kommer från muslimer. Vi har rätt att säga nej. Vi har rätt att låta vår kultur och vårt arv fortsätta vara fundamenten för vårt samhälle.

Vi har en skyldighet att ställa upp för hela mänskligheten. Den demokratiska sekulära idén förde en gång Europa ur det religiösa vansinnet. För vi får inte glömma att även Europa en gång satt fast i religion. Akademiker och filosofer kämpade då för att stävja religionens makt över människorna och samhället. Ur denna kamp föddes just den sekulära idén. Hume, Loce, Rousseau, Smith,
Voltaire, Newton, Defoe var personer som ledde oss in på tankar om sekularism. Vi har dessa och många fler att tacka för att Europa började blomstra – just för att de kämpade för att separera staten och kyrkan.

Religion i sig är det inget fel på. Att känna andlighet eller religiositet är i mina ögon helt okej, vissa säger till och med att det är nödvändigt för människor att få tro. Så länge religion är en privatsak uppstår sällan problem. Det stora problemet för samhället och människorna kommer när religion kräver makt och utrymme i det sekulära demokratiska samhället, eftersom dessa idéer krockar med varandra.  Att man i dag i många länder, särskilt bland människor på vänsterkanten, inte ser några som helst problem med omskärelse eller kvinnoförtryck (separation av könen) är för mig ett skräckscenario och långt från de idéer jag fostrades i, långt från de demokratiska och sekulära tankarna.

När religion har makt i samhället blir det dysfunktionellt. Det går inte bygga stabila, rättvisa och säkra samhällen kring sagor. Två bra exempel på detta är Libanon och Iran, en gång pärlor i Mellanöstern, i dag styrs de av ”helig lag”. Ett teokratiskt styrt samhälle är inget annat än ett mardrömssamhälle. Eftersom inget i dess skick är förankrat i verkligheten utan makt och styre kommer från gud/ar.
Islam är ingen privat idé, det är ett helt system för människorna och samhället. Dess så kallade vetenskaper är verktyg för att styra och kontrollera. Fortsätter man ge fritt spelrum åt detta, kommer Sverige i framtiden att gå samma öde till mötes som Libanon och Iran.

Man kan stå upp för människan, demokratin och rättvisan utan att skära barn i könsorganen eller förtrycka kvinnor, vilket i dag enligt vänstern är bevis för medmänsklighet och solidaritet. Men det är varken solidariskt eller medmänskligt – det är vansinne. Med kunskap och gemenskap kan vi ännu en gång tränga bort arabernas imperialism från Europa och då förhoppningsvis skapa en
rättvis säker värld för oss alla. Men det är först när vi erkänner och vågar se islamism och arabernas islam, som vi kan göra något. Anti-rasisternas och politikernas naiva ”snällhet” gör att vansinnet snurrar i allt snabbare takt.

Det är hög tid för dessa människor att läs på och skaffa sig kunskap. Att se saker för vad de är, både nu och i ett historiskt perspektiv, är inte detsamma som att döma ut enskilda muslimer eller dra alla över en kam. Det är tvärtom att gå emot en hemsk och människofientlig och totalitär ide som kränker alla mänskliga rättigheter.
Så läs på och stå upp för människovärdet!

Share

About Roger Sahlström

Texter och tankar av Roger Sahlström. Många texter har tidigare varit publicerade på Dispatch International. En blogg, fungerar som en ventil. Facebook Twitter  
x

Check Also

words

It’s a beautiful thing, the destruction of words

Relaterade

KEK90ITDLPxX_XBTEK04G7U00nI

Sverigebilden: 1 av 5 skulle anse det vara negativt att bo granne med invandrare

Stöd Sverigebilden via PayPal: https://www.paypal.me/Sverigebilden Konto i Handelsbanken: 6692-756 423 082 Skriv Sverigebilden som textmeddelande. Du kan även köpa Sverigebilden´s T-shirt, mer info finns på: ...