Home / Bloggen / När väcks åtal?
620sdtuben12

När väcks åtal?

12 kap. Om skadegörelsebrott

1 § Den som förstör eller skadar egendom, fast eller lös, till
men för annans rätt därtill, döms för skadegörelse till böter
eller fängelse i högst ett år. Lag (2003:857).

 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Brottsbalk-1962700_sfs-1962-700/?bet=1962:700#K12

 
Det borde inte vara några större problem för polisen att hämta in och se till att dessa människor åtalas. Det finns otaliga klipp och bilder på dessa individer.

Share

About Roger Sahlström

Texter och tankar av Roger Sahlström. Många texter har tidigare varit publicerade på Dispatch International. En blogg, fungerar som en ventil. Facebook Twitter  
x

Check Also

words

It’s a beautiful thing, the destruction of words

Relaterade

KEK90ITDLPxX_XBTEK04G7U00nI

Sverigebilden: 1 av 5 skulle anse det vara negativt att bo granne med invandrare

Stöd Sverigebilden via PayPal: https://www.paypal.me/Sverigebilden Konto i Handelsbanken: 6692-756 423 082 Skriv Sverigebilden som textmeddelande. Du kan även köpa Sverigebilden´s T-shirt, mer info finns på: ...