Home / Krönikor / Det här är mina profeter
Mr Spock spelas av Leonard Nimoy
Film:
Star Trek
Mr Spock spelas av Leonard Nimoy Film: Star Trek

Det här är mina profeter

Foto:Roger Sahlström

Foto:Roger Sahlström

Jag älskar ateister – trots att de tydligen är rasister hela högen. Gång på gång får ju jag och många andra epitetet ”rasist” kastat i våra ansikten när vi kritiserar religion. Låt oss gå igenom mina ”rasistiska” förebilder:

En av de dem som inspirerat mig mest och lockat mig att ständigt vara nyfiken är Carl Sagan – astronom, astrofysiker, författare, kosmolog. Under 1970- och 80-talen gjorde han vetenskap till något den vanliga människan kunde förstå. Hans serie Cosmos från 1980 försätter mig fortfarande i en barnsligt nyfiken trans. Jag vill veta mera om allt, tack vare Carl Sagan.

Albert Einstein, teoretisk fysiker, och Richard Dawkins, etolog och evolutionsbiolog. Två personer som fört min nyfikenhet ännu vidare. De har gjort världen vackrare, rättvisare och säkrare. Vilket, när man tänker efter, är lite konstigt. Enligt den rådande vänsterlogiken ska ju dessa två vara rashatande fobiker.

Christopher Hitchens är en man jag hade velat sitta ner och dela en flaska whiskey med. Tyvärr avled han 2011. Hitchens förde religionskritiken till en helt ny nivå. Med bitande rationella argument monterade han ner religion och pulveriserade det till en skrattfest. För honom räckte det inte att kalla sig ateist, han såg sig som en anti-teist.

Antiteism är ett aktivt avståndstagande från tro på gudar och högre makter, ett motstånd mot religion. Begreppet härrör från 1800-talet, då bland andra Mikhail Bakunin i sammanställningen Gud och staten från 1871 argumenterade emot gudstro på både ett metafysiskt/filosofiskt och ett socialt/politiskt plan: ”Gudsidén innebär det mänskliga förnuftets och den mänskliga rättvisans abdikation. Den är det mest avgörande förnekandet av den mänskliga friheten och leder med nödvändighet till människornas förslavande, både i teorin och i praktiken.”

Stephen Hawking, kosmologiforskaren. Mannen med dator-rösten. Han insatser för vetenskapen går knappt att sätta ord på. Han är med stor sannolikhet den person som kan ge oss många av de yttersta svaren. Från en nästan omöjlig situation (i sin rullstol där sjukdomen ALS har placerat honom) har han sökt och fått svar på universums gåtor. Hawkings främsta forskningsområden är teoretisk kosmologi och kvantmekanik.

Han har framför allt bidragit till två stora insikter inom den moderna fysiken:

l Att om Albert Einsteins allmänna relativitetsteori är korrekt, måste det med nödvändighet finnas singulariteter. Denna teori, utarbetad tillsammans med Roger Penrose, sammanfattas i singularitetssatserna.

l Att svarta hål trots allt kan stråla ut energi, så kallad Hawkingstrålning.

Greydon Square har öppnat mina ögon och öron för hiphopen. Greydon är Irak-veteran och skarp religionskritiker, har studerat fysik och datavetenskap och kallats ”The black Carl Sagan” av The Phoenix New Times. Hans musik slår stenhårt ner på teokratiskt vansinne. Till och med en hårdrockare som jag går igång på hans låtar.

James (“The Amazing”) Randi började sin karriär som utbrytarkung. Men numera jagar han charlataner, bedragare och kvacksalvare. Mest känd är han för det pris på en miljon dollar som han lovat betala ut till den, som på ett av båda parter acceptabelt sätt, kan genomföra en studie som bevisar ett paranormalt, ockult eller övernaturligt fenomen. Behöver det sägas att ingen hittills har lyckats?

Där har ni dem – några av de människor som lagt grunden för min och andras påstådda ”rasism”. Om nu vänstern, Expo och de så kallade anti-rasisterna påstår att religionskritik är rasism, ja, då är jag en stolt ”rasist”.

Faktum är att det inte hjälper ett dugg hur mycket de vrålar – muslimer kommer aldrig att bli en ras. Islam är en del av de abrahamitiska traditionerna och ska tåla samma kritik som kristendomen, judendomen och alla andra. Varför skulle vi tillåta islam någon som helst särställning?

Kom ihåg att alla människor oavsett religion egentligen är ateister – många av oss har bara gått ett steg längre och avfärdat alla gudar.

Share

About Roger Sahlström

Texter och tankar av Roger Sahlström. Många texter har tidigare varit publicerade på Dispatch International. En blogg, fungerar som en ventil. Facebook Twitter  
x

Check Also

jesusblack

Vänsterns identitära raskrig

Jag är antiteist och hamnar allt oftare i diskussioner där jag märkligt nog tar kyrkan och tron i försvar. Det kan tyckas märkligt. Men för mig handlar ...

Faksimil SVT Black

Klipper vi i värdegrundens namn – klipper vi snart oss själva!

Kulturrevolutionen kanske inte betyder så mycket för de flesta människor då de kanske har dålig kännedom om just det. På samma sätt som de har obefintliga ...