Author Archives: Roger Sahlström

Trygga rum

roger620

Vänstern, antirasister och feminister talar gärna om trygga rum. De menar att de inte ska behöva utsättas för budskap de inte förstår, som skrämmer dem eller som inte passar deras politiska ideologi.  Hade de varit rättvisa hade ideen om tysta rum kunnat appliceras på allting. Men så är det självklart inte. De så kallade trygga rummen är ett sätt för ...

Read More »

När väcks åtal?

620sdtuben12

12 kap. Om skadegörelsebrott 1 § Den som förstör eller skadar egendom, fast eller lös, till men för annans rätt därtill, döms för skadegörelse till böter eller fängelse i högst ett år. Lag (2003:857).   http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Brottsbalk-1962700_sfs-1962-700/?bet=1962:700#K12   Det borde inte vara några större problem för polisen att hämta in och se till att dessa människor åtalas. Det finns otaliga klipp ...

Read More »

Antirasisterna borde lyssna mer på sin husgud

chomsky620

If we don’t believe in freedom of expression for people we despise, we don’t believe in it at all. — Noam Chomsky Chomsky känd för sina vänsterradikala åsikter . Han beskriver sig själv som frihetlig socialist och förespråkare av anarkosyndikalism.

Read More »