breivik1

Knallkorkarna kräver mänskliga rättigheter för Breivik?

Knallkorkarna är snabba att skrika om allas lika värde och de mänskliga rättigheterna. Läser i dag i Omni att Anders Breivik vill gifta sig. 

Rätten att fritt ingå äktenskap och bilda familj
Ett exempel på hur rätten till privat- och familjelivet kan ta sig uttryck är rätten att fritt ingå äktenskap och bilda familj som slås fast i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (artikel 16), FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter (artikel 23) och Europakonventionen (artikel 12).

Myndiga personer har rätt att fritt välja äktenskapspartner utan inblandning från myndigheterna.

Hade nu antirasisterna, knallkorkarna och godhetsfanatikerna menat allvar med sina argument om allas lika värde och om de mänskliga rättigheterna, så hade de stått upp för Anders Breiviks rätt att få gifta sig.  Men de är knäpptysta. Inga demonstrationer utanför riksdagshuset eller på Sergels Torg. Det är lite så man misstänker att knallkorkarna hycklar en anings.

 

Personligen anser jag att Anders Breivik har förverkat sina rättigheter. Han är inte ”värd” något överhuvudtaget. Han kan gott sitta inlåst och ruttna bort.

Ny rättegång för Breivik – vill kunna gifta sig

http://www.manskligarattigheter.se/sv/de-manskliga-rattigheterna/vilka-rattigheter-finns-det/privat-och-familjelivet