roger620

Idiotsvennar

Jag fattar. Läget i landet är spänt. Men för in i helvete. Lägg ner med era infantila attacker mot asylboende och anläggningar för ensamkommande barn. Det är knappast dessa som är problemet.

Använd er energi på att göra det enda vuxna och rationella. Er kritik och frågor ska riktas mot politikerna.

Visa ert missnöje genom att ställa politiker till svars genom jobbiga frågor. Väck debatten. Den enda debatt som väcks genom att kasta ägg eller böla utanför ett asylboende är den om ”alla rasister”.

Bara sluta lägg ner.

Ibland skäms man fasiken på riktigt över att vara svensk.