Saul_Alinsky_AP6704250114

Söndra och härska…

Knallkorkarna anmälde i natt min sida som en falsk profil på Facebook. Vilket resulterade i att min sida försvann några timmar. Man måste beundra knallkorkarnas engagemang i icke-saker. Men tänk om de lagt all denna energi på att göra världen bättre. Då hade de kunna förändra på riktigt.

Men knallkorkarna är inte ute efter att förändra samhället till det bättre. De allra flesta knallkorkar är mobbare. De vill söndra och härska. De vill slita sönder system och strukturer de inte förstår. Det dom inte förstår ser de som hatiskt. Allt som inte är som dem är deras fiende.

Det finns många tankar och idéer jag har svårt för eller inte förstår. Därför vänder jag mig till människor som underkastat sig dessa tankar. Det kan gälla politik, ideologi, religion osv.

Genom att veta hur min motståndare tänker, kan jag med ställa de kritiska och nödvändiga frågorna.  Tänk om knallkorkarna hade gjort samma sak. Då hade de kunnat göra sig av med alla sina motståndare. Varför gör dom då inte detta? Det finns några enkla svar. De saknar bildning, mognad och intellektuell hederlighet.

Därför blir allt knallkorkarna gör tramsigt. De kommer heller aldrig att förändra sitt beteende. De vill söndra och härska och då är alla medel tillåtna.

För att förstår sig på vänsterns aktivister som är det nödvändigt att läsa på. En av aktivitetsvänsterns husgudar heter Saul Alinsky.  Han la grunden och taktiken för de aktivister som idag sitter som proffs i soffor på ämnen som ”antirasism” och utanförskap. Han ord är det som motiverar de som rasslar med nycklar och snickrar ihop felstavade skyltar. Han skrev böckerna Reveille for Radicals (1946) och Rules for Radicals (1971).

Jag ser vänstern och knallkorkarna som obildade individer. Styrda av känsla och hjärta. De saknar moral och godhet. Även dom de försöker lura alla andra att det är dem som har moral och godhet. De styrs av en absolutism som är lika farlig som nazismen och islamismen. Deras värld är svart och vit. Den saknar breda tolkningar och gråzoner.

Bara det att vänstern (igen) arbetar för att  införa rasbiologi och rasistiska strukturer visar på hur farliga de är. Allt är som sagt var tillåtet för att härska sönder strukturer och normer.

Alinskys 12 punkter för radikala. Ni kommer att känna igen en del. Är ni medvetna om vänsterns tankegångar och strategi kan ni med agera mot dem. Själv så försöker jag numera att bara ignorera vänsterns aktivister så mycket som det bara går.

Efter att ha haft med dem att göra i flera år har jag insett att deras infantila vanföreställningar inte kan erbjuda mig något annat än huvudvärk. Så man gör bäst i att helt ignorera dem.

* RULE 1: “Power is not only what you have, but what the enemy thinks you have.” Power is derived from 2 main sources – money and people. “Have-Nots” must build power from flesh and blood. (These are two things of which there is a plentiful supply. Government and corporations always have a difficult time appealing to people, and usually do so almost exclusively with economic arguments.)

* RULE 2: “Never go outside the expertise of your people.” It results in confusion, fear and retreat. Feeling secure adds to the backbone of anyone. (Organizations under attack wonder why radicals don’t address the “real” issues. This is why. They avoid things with which they have no knowledge.)

* RULE 3: “Whenever possible, go outside the expertise of the enemy.” Look for ways to increase insecurity, anxiety and uncertainty. (This happens all the time. Watch how many organizations under attack are blind-sided by seemingly irrelevant arguments that they are then forced to address.)

* RULE 4: “Make the enemy live up to its own book of rules.” If the rule is that every letter gets a reply, send 30,000 letters. You can kill them with this because no one can possibly obey all of their own rules. (This is a serious rule. The besieged entity’s very credibility and reputation is at stake, because if activists catch it lying or not living up to its commitments, they can continue to chip away at the damage.)

* RULE 5: “Ridicule is man’s most potent weapon.” There is no defense. It’s irrational. It’s infuriating. It also works as a key pressure point to force the enemy into concessions. (Pretty crude, rude and mean, huh? They want to create anger and fear.)

* RULE 6: “A good tactic is one your people enjoy.” They’ll keep doing it without urging and come back to do more. They’re doing their thing, and will even suggest better ones. (Radical activists, in this sense, are no different that any other human being. We all avoid “un-fun” activities, and but we revel at and enjoy the ones that work and bring results.)

* RULE 7: “A tactic that drags on too long becomes a drag.” Don’t become old news. (Even radical activists get bored. So to keep them excited and involved, organizers are constantly coming up with new tactics.)

* RULE 8: “Keep the pressure on. Never let up.” Keep trying new things to keep the opposition off balance. As the opposition masters one approach, hit them from the flank with something new. (Attack, attack, attack from all sides, never giving the reeling organization a chance to rest, regroup, recover and re-strategize.)

* RULE 9: “The threat is usually more terrifying than the thing itself.” Imagination and ego can dream up many more consequences than any activist. (Perception is reality. Large organizations always prepare a worst-case scenario, something that may be furthest from the activists’ minds. The upshot is that the organization will expend enormous time and energy, creating in its own collective mind the direst of conclusions. The possibilities can easily poison the mind and result in demoralization.)

* RULE 10: “If you push a negative hard enough, it will push through and become a positive.” Violence from the other side can win the public to your side because the public sympathizes with the underdog. (Unions used this tactic. Peaceful [albeit loud] demonstrations during the heyday of unions in the early to mid-20th Century incurred management’s wrath, often in the form of violence that eventually brought public sympathy to their side.)

* RULE 11: “The price of a successful attack is a constructive alternative.” Never let the enemy score points because you’re caught without a solution to the problem. (Old saw: If you’re not part of the solution, you’re part of the problem. Activist organizations have an agenda, and their strategy is to hold a place at the table, to be given a forum to wield their power. So, they have to have a compromise solution.)

* RULE 12: Pick the target, freeze it, personalize it, and polarize it.” Cut off the support network and isolate the target from sympathy. Go after people and not institutions; people hurt faster than institutions. (This is cruel, but very effective. Direct, personalized criticism and ridicule works.)

Saul Alinskys strategier och tänkande har visat sig vara effektivt. Sakta har vänstern monterat ner och skapat en skamkänsla hos människor i väst. Det finns inget rationellt i att vita västerlänningar ska känna en skam eller ens skuld.

Alinsky drevs att ett hat mot USA och kapitalism. Visst kan man kritisera USA för sin politik och handlingar. Men Alinsky överdrev och var ohederlig. Vilket är ett typiskt och nödvändigt drag för knallkorkarna.  Utan lögner och förvanskande av fakta och historia har knallkorkarna ingenting. De måste odla lögner för att kunna fortsätta att existera.

Se Dinesh D’Souza´s dokumentär America: Imagine the World Without Her. Se hela dokumentären. Ni kommer att få ett antal sanningar som vänstern inte gillar. Dinesh berättar hela sanningen om slaveriet, varför kapitalism behövs och hjälper, samt mycket annat.

Vi i väst har inget att skämmas över. Vi ska vara stolta över det vi skapat.